Προγραμματισμοί

Σχεδιασμός Ενότητας

Για τον προγραμματισμό του μαθήματος οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν ενότητες μικρής διάρκειας (2-3 ογδοντάλεπτων μαθημάτων), ακολουθώντας τα στάδια που περιγράφονται στο έντυπο "Στάδια Σχεδιασμού Ενότητας". Για την επιλογή της Θεματικής Περιοχής και του τίτλου της ενότητας μπορούν να συμβουλευονται το έντυπο "Ενδεικτικά Θέματα ανά Θεματική Περιοχή". Ο σχεδιασμός των ενοτήτων υλοποιείται μέσα από την επιλογή και καταγραφή στόχων που απορρέουν από τους Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε ενότητας.

ΤίτλοςΑρχείοΗμερομηνία
Στάδια Σχεδιασμού Ενότητας 26/09/2019
Ενδεικτικά Θέματα ανά Θεματική Περιοχή 30/01/2018
Ενδεικτικό πλάνο σχεδιασμού ενότητας μικρής διάρκειας (2-3 ογδοντάλεπτων μαθημάτων) 13/12/2019
Ενδεικτικό πλάνο σχεδιασμού ενότητας μικρής διάρκειας (2-3 ογδοντάλεπτων μαθημάτων) με σημειώσεις/επεξηγήσεις 13/12/2019
Ενδεικτικός Δεκαπενθήμερος Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού 13/12/2019
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας - Bαθμίδα 1 (Α' - Β' τάξεις δημοτικού) 26/06/2017
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας - Βαθμίδα 2 (Γ' - Ε' τάξεις δημοτικού) 26/06/2017
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας - Βαθμίδα 3 (Στ' δημοτικού - Β' γυμνασίου) 26/06/2017