• Οικοσελίδα
  • Προγράμματα
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΕΣ

Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε μουσεία και πινακοθήκες

Ο χώρος αυτός έχει στόχο την ενημέρωση σχετικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα Εικαστικής Αγωγής σε μουσεία και πινακοθήκες, που οργανώνονται από τη Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης με τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ και τους Δήμους Λεμεσού και Πάφου. Η εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων Εικαστικής Αγωγής ξεκίνησε το 2004 και από τότε εξελίσσεται και εμπλουτίζεται, είτε με την προσθήκη καινούριων προγραμμάτων, είτε με την τροποποίηση των υφιστάμενων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται και εφαρμόζονται από καταρτισμένες/ους εκπαιδευτικούς (αποσπασμένες/ους Συμβούλους) σε συνεργασία με τις Επιθεωρήτριες και τους Επιθεωρητές Τέχνης Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στοχεύουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου μέσα από την κατάκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια στάσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα. Σχεδιάζονται με τρόπο που να προκαλούν το ενδιαφέρον και τη συνεργασία μεταξύ των παιδιών μέσα από διάφορες παιγνιώδεις δραστηριότητες όπως υπόδυση ρόλων, θεατρικά παιχνίδια, εικαστικές δημιουργίες,  κ.ά. Συμβάλλουν έτσι στην ενεργοποίηση των αισθήσεων, της φαντασίας, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, ενθαρρύνοντας τα παιδιά να αναζητούν τη δική τους ερμηνεία και να οδηγούνται στη δική τους προσωπική ανάγνωση των έργων τέχνης.

Για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πατήστε στον ανάλογο κύκλο στο πιο κάτω σχεδιάγραμμα.ΘέμαΑρχείο
Ενημερωτικό Έντυπο για εκτύπωση
Προτεινόμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εικαστικής Αγωγής που μπορούν να εφαρμοστούν από εκπαιδευτικούς
Από τη Ρεαλιστική στην Αφαιρετική Τέχνη μέσα από τα Έργα Τριών Κύπριων Καλλιτεχνών