Λογισμικά

ΘέμαΑρχείο
Εικαστικά Α' - Στ' Δημοτικού
Περιεχόμενο λογισμικού Εικαστικά Α' - Στ' Δημοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας)
Εικαστικά Α' - Στ' Δημοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας): για λειτουργία του λογισμικού στο διαδίκτυο
Εικαστικά Α' - Στ' Δημοτικού (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελλάδας): για εγκατάσταση του λογισμικού στον ΗΥ
Σημείωση: Για τη σωστή λειτουργία του λογισμικού απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Flash Player και της πλατφόρμας Java.

Gimp
Παραγωγή ψηφιακών έργων, ψηφιακή τροποποίηση έργων και φωτογραφιών
Οδηγός Gimp
PIXLR
Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνων
PickMonkey
Λογισμικό Επεξεργασίας Εικόνων