Εκθέσεις Παιδικής Τέχνης

Ο χώρος αυτός φιλοξενεί εκθέσεις παιδικών έργων τέχνης που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα Δημοτικά Σχολεία της Κύπρου. Η έννοια της έκθεσης έργων και προώθησης ιδεών και μηνυμάτων συμπεριλαμβάνεται στον Γενικό Σκοπό του μαθήματος της Τέχνης, που στοχεύει στην ανάπτυξη κριτικά σκεπτόμενων, συνειδητοποιημένων θεατών/δημιουργών, ικανών να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους σε μία δημοκρατική κοινωνία. Υλοποιείται μέσα από τον Δείκτη επιτυχίας 5 του Αναλυτικού Προγράμματος, ο οποίος καλύπτει όχι μόνο την επικοινωνία της εικαστικής εργασίας με τη σχολική και ευρύτερη κοινότητα, αλλά και την επικοινωνία διά μέσου των γενεών, αποστάσεων και πολιτισμών.