Ταινίες με καλλιτέχνες

Η εξοικείωση με τη σύγχρονη εικαστική δημιουργία ενός τόπου θεωρείται εξαιρετικά σημαντική στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών και απορρέει από τους Δείκτες Επιτυχίας 1 και 4 του Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών (ΑΠ Εικ. Τεχνών). Συμπεριλαμβάνεται στη θεματική περιοχή Πολιτιστική Κληρονομιά, αλλά ταυτόχρονα διαποτίζει και τις υπόλοιπες θεματικές περιοχές: Ταυτότητα, Χώρος - Τόπος, Κοινωνία και Ζωή, Πολιτισμός της Εικόνας. Επιπρόσθετα, συνδέεται άμεσα με τη θέαση/παρατήρηση, η οποία μαζί με την παραγωγή/δημιουργία, έχει τεθεί στο κέντρο του σχεδιασμού και εφαρμογής εικαστικών δραστηριοτήτων στο μάθημα των Εικαστικών Τεχνών. Αποτελεί μια πλούσια πηγή πληροφοριών που μπορεί να υποστηρίξει τόσο σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, όπως η κριτική παιδαγωγική, όσο και μια σειρά από στρατηγικές/διαδικασίες μάθησης, όπως η εμπλοκή σε διαδικασίες διερεύνησης και ανάπτυξης ιδεών, η εικαστική έρευνα, η συζήτηση, ο διάλογος, ο αναστοχασμός κ.ά.

Παράλληλα, επειδή η σύγχρονη εικαστική δημιουργία αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη κοινωνία και πολιτισμό παρέχει ερεθίσματα που συμβάλλουν στην καλλιέργεια βασικών στάσεων και δεξιοτήτων που θεωρούνται κλειδιά για τον άνθρωπο του 21ου αιώνα, όπως η ενεργή και υγιής πολιτότητα στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία, η ευαισθητοποίηση κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, η ενεργή εμπλοκή στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προστασία του περιβάλλοντος, η αειφόρος ανάπτυξη κ.ά. Υποστηρίζει τη διερεύνηση των τρεχουσών ιδεών μιας κοινωνίας, τον επαναπροσδιορισμό ή/και να την ανατροπή τους, αφού το έργο των σύγχρονων εικαστικών καλλιτεχνών αποτελεί έναν δυναμικό συνδυασμό υλικών, μεθόδων, εννοιών και θεμάτων που αμφισβητούν τα παραδοσιακά όρια και δίνουν φωνή στο σύγχρονο, συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο σε σχέση με την ταυτότητα, τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τις ιδέες.

Αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα της επαφής των παιδιών με τους εικαστικούς καλλιτέχνες του τόπου, προχωρήσαμε στη δημιουργία αρχικά ταινιών που παρουσιάζουν το έργο σύγχρονων Κύπριων εικαστικών καλλιτεχνών. Οι ταινίες έχουν τη μορφή προσωπικών συνεντεύξεων από τους/τις ίδιους/ες τους/τις εικαστικούς καλλιτέχνες, ενώ παρουσιάζουν παράλληλα και σκηνές από τη διαδικασία της εικαστικής δημιουργίας, όπως και τελειωμένα έργα. Περιέχουν επίσης πληροφορίες για τον τρόπο που σκέφτονται και τις πηγές της έμπνευσής τους.

Αξιοποίηση ταινιών στην τάξη

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Παρουσίαση: Ταινίες αφιερωμένες σε Κύπριους εικαστικούς καλλιτέχνες: πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη εικαστικών δραστηριοτήτων 22/12/2022
Κίνηση και Μεταμορφώσεις: Βιντεοτέχνη του Νίκου Κουρούσιη 22/12/2022
Ενότητα "Η μυστική σκηνή" 22/12/2022
Ενότητα "Η φύση της Κύπρου στο έργο του Αντρέα Λαδόμματου και στο σχολείο μου και ο συνδυασμός τους σε ζωγραφική, φωτογραφική και ψηφιακή απεικόνιση" 22/12/2022
Με έμπνευση τα παραμύθια του χαράκτη Χαμπή 22/05/2024