Μέσα - Υλικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Ηλεκτρονική παραγγελία διδακτικών μέσων για τη σχολική χρονιά 2024 - 2025 18/09/2023
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Τέχνης που διατίθενται στην Αποθήκη του ΥΠΑΝ για τις παραγγελίες υλικών για τη σχολική χρονιά 2024 – 2025 02/10/2023
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Τέχνης που διατίθενται στην Αποθήκη του ΥΠΑΝ για τις παραγγελίες υλικών για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024 06/10/2022
Υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στο Μάθημα των Εικαστικών Τεχνών 31/10/2013
1. Ενημέρωση για τον υποβληθέντα και για τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του κάθε σχολείου
2. Νέα διαδικασία αγοράς/παραγγελίας διδακτικών μέσων από τη σχολική χρονιά 2015-2016
30/01/2015