Εικαστικές Τέχνες Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ο χώρος αυτός έχει ως στόχο την προσφορά βοήθειας στις/στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Τέχνης στα δημοτικά σχολεία και σε αυτές/ούς που θα συμμετάσχουν με τις/τους μαθήτριες/ές τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσειακής Αγωγής με έμφαση στις εικαστικές τέχνες που εφαρμόζονται σε πινακοθήκες και μουσεία της Κύπρου.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί, γυναίκες και άντρες, μπορούν να βρουν εκπαιδευτικό υλικό όπως ενότητες, παρουσιάσεις, εκδόσεις και εποπτικό υλικό που θα τις/τους βοηθήσουν στη διδασκαλία του μαθήματος.

Επίσης, θα βρουν χρήσιμο υλικό για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στην Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής Τέχνης, στο Βυζαντινό Μουσείο και την Πινακοθήκη του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού και στη Δημοτική Πινακοθήκη Πάφου.

Επιπρόσθετα, μπορούν να ενημερωθούν για συνέδρια, σεμινάρια και εκδηλώσεις σχετικά με τη διδασκαλία των Εικαστικών Τεχνών, καθώς και για διαγωνισμούς Τέχνης που προκηρύσσουν διάφοροι φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

  • Icon 01
  • κανάλι Youtube Δημοτική Εκπαίδευση Εικαστικές Τέχνες
  • Στάδια Σχεδιασμού Ενότητας