Μέσα - Υλικά

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Τέχνης που διατίθενται στην Αποθήκη του ΥΠΠΑΝ για τις παραγγελίες υλικών για τη σχολική χρονιά 2021 – 2022 18/09/2020
Κατάλογος με φωτογραφίες διδακτικών μέσων Τέχνης που διατίθενται στην Αποθήκη του Υ.Π.Π. για τις παραγγελίες υλικών για τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 02/10/2020
Ηλεκτρονική παραγγελία διδακτικών μέσων για τη σχολική χρονιά 2021-2022 02/10/2020
Υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν στο Μάθημα των Εικαστικών Τεχνών 31/10/2013
1. Ενημέρωση για τον υποβληθέντα και για τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του κάθε σχολείου
2. Νέα διαδικασία αγοράς/παραγγελίας διδακτικών μέσων από τη σχολική χρονιά 2015-2016
30/01/2015